Podrška

Impressum

Horizont poslovne aplikacije d.o.o.

Sjedište: Franje Laurana-Vranjanina 45, 10360 Sesvete, Republika Hrvatska
Ured: Dragutina Mandla 3, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

IBAN: HR5524840081135251178

OIB: 28479087495; VAT ID: HR28479087495

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 081420644

Temeljni kapital društva: 2.654,46 EUR, plaćen u cijelosti.