Podrška

Novosti

Naša obaveza je da našim korisnicima pružimo pravovremenu i točnu informaciju i da ih obavijestimo o novitetima i dodatnim mogućnostima naših proizvoda. Praćenje zakonskih izmjena koja utječu na rad naših proizvoda, posebno je bitna aktivnost koju obavljamo u svakodnevnom poslovanju.

Horizont Nova valuta slika novosti

Nova valuta

22.11.2023.

Sa 01.01.2023 svi proizvodi tvrke Horizont poslovne aplikacije d.o.o., usklađeni su sa novom valutom.

Pročitajte više