Podrška

Platforma

Horizont poslovna platforma je alat za organizacije ili pojedince koji žele upravljati svojim aktivnostima u realnom vremenu i imati sve potrebno za izvršavanje poslovnih zadataka, organizaciju i kontrolu te izvještavanje. Platforma omogućuje interakciju velikog broja modula kao i kolaboraciju sudionika na zajedničkim poslovima te integraciju sustava notifikacije i praćenje izvršavanje zadataka. Cilj platforme je da svaka organizacija sve svoje poslove  može izvršavati unutar nje bez korištenja drugih rješenja.

Horizont Poslovna rješenja ikona

Poslovna rješenja

Horizont je poslovna platforma koja omogućuje rad velikog broja poslovnih rješenja kao što su ERP, POS, CRM, DMS, HRM, QMS …

Horizont Tehnologija ikona

Tehnologija

Svi naši proizvodi izrađeni su sa najnovijim alatima, metodama i tehnologijama.
Horizont Cloud ikona

Cloud

Horizont poslovna platforma je razvijena za rad u Cloud i Hybrid Cloud okruženju, kao i On-Premises.

Horizont Multi VAT ID ikona

Multi VAT ID

Mogućnost rada sa više poreznih brojeva jednog poslovnog subjekta.

Horizont Višejezičnost ikona

Višejezičnost

Cijela Horizont poslovna platforma je višejezična što omogućuje rad u više država i tvrtkama koje posluju u međunarodnom okruženju.

Horizont Viševalutni sustav ikona

Viševalutni sustav

Standarna opcija u našim rješenjima je i mogućnost rada sa više valuta.

Horizont Višefiskalni sustav ikona

Višefiskalni sustav

Horizont poslovna platforma omogućuje fiskalna rješenja u maloprodajama u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Austriji…

Horizont WMS Integracija ikona

WMS Integracija

Horizont omogućuje integraciju sa poslovnim rješenjima pružatelja usluga logistike.
Horizont Web Shop Integracija ikona

Web Shop Integracija

Mogućnost povezivanja ERP sustava sa WEB Shop rješenjima drugih proizvođača
Horizont Cross country sustav lojalnosti ikona

Cross country sustav lojalnosti

Vertikalna rješenja za upravljanje sustavom lojalnosti
Horizont Dijeljenje zaliha ikona

Dijeljenje zaliha

Upravljanje zalihom unutar grupacije
Horizont Automatizacija. kolaboracija & notifikacija ikona

Automatizacija. kolaboracija & notifikacija

Cijela Horizont poslovna platforma je protkana automatizacijama poslovnih procesa, a posebnu pažnju smo pridali grupnom radu i pravovremenom obavještavanju

Horizont Skalabilnost ikona

Skalabilnost

Horizont poslovna platforma je visoko skalabilna što omogućuje korisnicima neometan rast poslovanja.
Horizont Interoperabilnost ikona

Interoperabilnost

Otvorenost prema povezivanju sa drugim IT sustavima

Horizont Intuitivno sučelje ikona

Intuitivno sučelje

Standardiziranost formi sučelja, logičnost i ergonomija omogućavaju korisnicima brzu prilagodbu i efikasnost u radu.
Horizont Grupacijski rad ikona

Grupacijski rad

Horizont poslovna platforma omogućuje povezivanje više poslovnih subjekata u grupu bez obzira na državu, jezik, legislativu ili valutu.

Horizont Procesna orijentacija ikona

Procesna orijentacija

Koncept rada cijele platforme je “Process Driven” sustav.