Podrška

Automatizacija. kolaboracija & notifikacija

Cijela Horizont poslovna platforma je protkana automatizacijama poslovnih procesa, a posebnu pažnju smo pridali grupnom radu i pravovremenom obavještavanju