Podrška

ERP – Enterprise Resource Planning

ERP je integrirani softverski sustav i glavni alat svake organizacije dizajniran za olakšavanje upravljanja resursima i poslovnim procesima unutar organizacije.

  1. Integracija poslovnih procesa: ERP integrira različite funkcionalnosti poput financija, ljudskih resursa, prodaje, zaliha itd., čime omogućuje glatko protjecanje informacija između različitih dijelova organizacije.
  2. Jedinstvena baza podataka: ERP koristi jedinstvenu bazu podataka koja omogućuje organizaciji da dijeli i pristupa podacima iz različitih dijelova tvrtke.
  3. Automatizacija poslovnih procesa: ERP automatizira rutinske zadatke i poslovne procese, što smanjuje potrebu za ručnim radom i povećava učinkovitost.
  4. Bolje odlučivanje: Pruža informacije u stvarnom vremenu i izvještavanje, pomažući menadžerima donositi informirane odluke.
  5. Prilagodljivost: ERP sustavi su prilagodljivi i mogu se prilagoditi specifičnim potrebama i zahtjevima organizacije.
  6. Povećana transparentnost: Zbog centralizirane baze podataka, svi relevantni podaci su lako dostupni svim odjelima, što povećava transparentnost.
  7. Povećanje učinkovitosti resursa: Optimizira korištenje resursa kao što su radna snaga, materijali i oprema.
  8. Usklađenost s propisima: ERP sustav pomaže organizaciji da se pridržava različitih propisa i standarda, smanjujući rizik od kršenja zakona.
  9. Mobilnost: Omogućuje pristup informacijama izvan ureda, podržavajući mobilni rad i donošenje odluka na terenu.
  10. Smanjenje troškova: Unapređenjem efikasnosti i optimizacijom poslovnih procesa, ERP pomaže organizaciji smanjiti ukupne troškove poslovanja.

Nabava

Nabava (engl. Procurement) je ključni dio ERP sustava (Enterprise Resource Planning) koji se bavi upravljanjem nabavom resursa, roba i usluga unutar organizacije. ERP sustav integrira različite poslovne funkcije unutar tvrtke kako bi olakšao učinkovito upravljanje resursima i poboljšao ukupne poslovne procese. Nabava unutar ERP sustava obuhvaća niz aktivnosti, uključujući: Planiranje nabave: Analizira potrebe organizacije, predviđa […]

Saznajte više
Horizont Nabava slika

Inventura

Inventura, ili modul za upravljanje inventurom, ključan je dio ERP sustava (Enterprise Resource Planning) koji se bavi praćenjem i upravljanjem zaliha unutar organizacije. Ovaj modul omogućuje tvrtkama učinkovito pratiti i kontrolirati količine proizvoda, sirovina ili resursa na raspolaganju te osigurava točnost podataka o zalihama. Evo nekoliko ključnih aspekata inventurnog modula u okviru ERP sustava: Praćenje […]

Saznajte više
Horizont Inventura slika

Prodaja

Prodaja, ili prodajni modul, ključan je dio ERP sustava (Enterprise Resource Planning) koji se bavi upravljanjem svim aspektima prodajnih aktivnosti unutar organizacije. Cilj ovog modula je integrirati i optimizirati procese u prodaji kako bi se povećala učinkovitost, poboljšala kvaliteta usluge prema kupcima te pružila bolja analitika za donošenje poslovnih odluka. Evo nekoliko ključnih aspekata prodajnog […]

Saznajte više
Horizont Prodaja slika

Servisno poslovanje

Servisno poslovanje unutar ERP sustava obuhvaća različite aktivnosti vezane uz pružanje usluga, održavanje, podršku korisnicima i slične procese. Ovaj modul pomaže organizacijama da učinkovito upravljaju svojim servisnim operacijama, od praćenja radnih naloga do upravljanja resursima i održavanja kontakta s klijentima. Evo nekoliko ključnih aspekata servisnog poslovanja unutar ERP sustava: Upravljanje radnim nalozima: ERP sustav omogućuje […]

Saznajte više
Horizont Servisno poslovanje slika

Proizvodnja

Proizvodni modul unutar ERP sustava odnosi se na upravljanje svim aspektima proizvodnog procesa unutar organizacije. Ovaj modul integrira i koordinira različite faze proizvodnje kako bi se postigla optimalna učinkovitost, smanjili troškovi i poboljšao ukupni rad proizvodnje. Evo nekoliko ključnih aspekata proizvodnog modula u okviru ERP sustava: Planiranje proizvodnje: ERP sustav omogućuje organizacijama stvaranje detaljnih planova […]

Saznajte više
Horizont Proizvodnja slika

Financijsko poslovanje

Financijski modul unutar ERP sustava obuhvaća sve aspekte financijskog poslovanja organizacije. Ovaj modul igra ključnu ulogu u praćenju, upravljanju i izvještavanju o financijskim transakcijama, pružajući cjelovit pregled financijskog zdravlja tvrtke. Evo nekoliko ključnih aspekata financijskog modula u okviru ERP sustava: Računovodstvo: ERP sustavi omogućuju organizacijama praćenje svih financijskih transakcija putem funkcionalnosti računovodstva. Ovo uključuje vođenje […]

Saznajte više
Horizont Financijsko poslovanje slika

Biro CRM&DMS

Biro CRM&DMS je dio ERP sustava koji omogućuje upravljanje klijentima, dokumentima i projektima te poboljšava internu komunikaciju organizacije. Upravljanje dokumentima: Sustav omogućuje praćenje, organizaciju i pohranu svih vrsta dokumenata, uključujući ugovore, račune, izvještaje, i druge administrativne materijale. Upravljanje zadacima i kalendarom: Pruža alate za praćenje i dodjelu zadataka, vođenje kalendara s rokovima, sastancima i drugim […]

Saznajte više
Horizont Biro CRM&DMS slika