Podrška

Human

Grupa modula Human omogućava organizacijama upravljanje ljudskim resursima te je idealan za Komore, Sindikate, Udruge, Članstva, organizacije Socijalne skrbi i Pomoći u kući…

Programsko rješenje omogućava vođenje Članstva, upravljanje licencama, obračun i naplatu članarina, upravljanje događajima i školovanjima.

Uredsko poslovanje

Uredsko poslovanje obuhvaća sve aktivnosti i procese koji se odvijaju unutar ureda ili poslovnog okruženja kako bi podržali administrativne, operativne i upravljačke funkcije organizacije. Ovaj segment poslovanja obuhvaća razne zadatke, uključujući upravljanje dokumentima, komunikaciju, poslovanje pisarnice i pismohrane te pratećih evidencija poput urudžbenog zapisnika i upisnika.

Saznajte više
Horizont Uredsko poslovanje slika

Komore – Udruge – Sindikati

Kompletno rješenje za sve vrste komora, udruga i sindikata kroz module za članstvo, članarina, događaje, licenciranje i edukaciju.

Saznajte više
Horizont Komore – Udruge – Sindikati slika

Volonteri – Članstva

Volontiranje je sve više prisutno u mnogim sferama i putem programskog rješenja može se evidentirati i eventualno valorizirati. Omogućeno je evidentiranje članstva i grupiranje istih radi jednostavnog organiziranja

Saznajte više
Horizont Volonteri – Članstva slika

Socijalna skrb – Pomoć u kući

Programsko rješenje prati zakonski uređenu organiziranu djelatnost socijalne skrbi i pomoći u kući, kako bi olakšao rad preopterećenim djelatnicima u kreiranju potrebne dokumentacije i izvještavanju.

Saznajte više
Horizont Socijalna skrb – Pomoć u kući slika