Podrška

Mobile

Mobilne aplikacije su integrirani dio poslovne platforme Horizont i omogućavaju dvosmjernu komunikaciju u realnom vremenu sa ERP sustavom organizacije te nude uvid u zalihu, obradu inventure, optimizaciju zalihe te sustav praćenja zadataka.

Zadaci

Upravljanje zadacima unutar organizacije putem grupa i statusa. Više nećete zaboraviti izvršiti svoje radne zadatke te ćete imati uvid u statuse zadataka vas i vaše grupe.

Saznajte više
Horizont Zadaci slika

Zaliha

Uvid u stanje zalihe u realnom vremenu sa svih prodajnih mjesta i skladišta.

Saznajte više
Horizont Zaliha slika

Inventura

Brza i jednostavna obrada inventure na vašem mobilnom uređaju (Android) u direktnoj vezi sa ERP sustavom.

Saznajte više
Horizont Inventura slika

IOS

Uvijek pri ruci stanje potraživanja i dugovanja prema vašim partnerima.

Saznajte više
Horizont IOS slika