Podrška

ANTIBRIBERY – Anti koruptivne mjere

ANTICORUPT

Anti-koruptivne mjere su politike, pravila, postupci i akcije koje su osmišljene kako bi spriječile, otkrile i suzbile korupciju u društvu, organizacijama ili institucijama. Korupcija obuhvaća zloupotrebu položaja ili ovlasti radi osobne koristi, bilo da se radi o financijskoj koristi, političkoj moći ili drugim oblicima pogodovanja.

Implementacija antikoruptivnih mjera ključna je za promicanje pravednosti, vladavine prava, ekonomske stabilnosti i društvenog razvoja. Ove mjere pomažu u stvaranju okruženja u kojem se poštuju prava građana, potiče inovacija i rast, te osigurava transparentnost i odgovornost u upravljanju javnim resursima.

Anti-koruptivne mjere su politike, pravila, postupci i akcije koje su osmišljene kako bi spriječile, otkrile i suzbile korupciju u društvu, organizacijama ili institucijama. Korupcija obuhvaća zloupotrebu položaja ili ovlasti radi osobne koristi, bilo da se radi o financijskoj koristi, političkoj moći ili drugim oblicima pogodovanja.

Evo nekoliko primjera anti-koruptivnih mjera:

  1. Zakonodavstvo: Uspostavljanje jasnih zakona i propisa koji kriminaliziraju koruptivno ponašanje te propisuju sankcije za one koji krše te zakone. Ovo uključuje zakone koji se odnose na primanje mita, pranje novca, sukob interesa i druge oblike korupcije.
  2. Transparentnost: Promicanje transparentnosti u radu javnih institucija, političkih procesa i poslovanju privatnog sektora. Ovo može uključivati javno objavljivanje informacija o troškovima, financijskim transakcijama, ugovorima i drugim aktivnostima koje bi mogle biti podložne korupciji.
  3. Neovisne institucije: Osnaživanje neovisnih institucija, poput antikorupcijskih agencija, tužiteljskih ureda i sudova, kako bi istraživale, optuživale i suđenje provodile korupciju bez političkog ili drugog pritiska.
  4. Edukacija i osvješćivanje: Edukacija građana, javnih službenika i poslovnih lidera o štetnim posljedicama korupcije te promicanje integriteta, etičkih vrijednosti i odgovornog ponašanja.
  5. Etika i integritet: Uspostavljanje internih politika, kodeksa ponašanja i sustava nadzora unutar organizacija kako bi se promicali visoki standardi etičkog ponašanja i integriteta.
  6. Procjena rizika: Redovita procjena rizika korupcije u različitim sektorima i područjima te razvoj strategija za njihovo suzbijanje.
  7. Suradnja: Suradnja između vlade, privatnog sektora, civilnog društva i međunarodnih organizacija u borbi protiv korupcije, razmjena informacija i podrška implementaciji anti-koruptivnih mjera.

Implementacija anti-koruptivnih mjera ključna je za promicanje pravednosti, vladavine prava, ekonomske stabilnosti i društvenog razvoja. Ove mjere pomažu u stvaranju okruženja u kojem se poštuju prava građana, potiče inovacija i rast, te osigurava transparentnost i odgovornost u upravljanju javnim resursima.

Horizont ANTIBRIBERY – Anti koruptivne mjere Brošura

Features