Podrška

Programsko rješenje za vođenje kompletnog poslovanja benzinske postaje koje podržava rad više različitih koncentratora (Dooms, Ultra, MicroTank…), rad u smjenama, barkod čitača, programabilne tipkovnice za brzi rad operatera i 24h podrškom…

BenzPOS je pouzdan alat sa višegodišnjim provjerenim radom u praksi.

Programsko rješenje za vođenje kompletnog poslovanja benzinske postaje koje podržava rad više različitih koncentratora (Dooms, Ultra, MicroTank…), rad u smjenama, barkod čitača, programabilne tipkovnice za brzi rad operatera i 24h podrškom…

BenzPOS je pouzdan alat sa višegodišnjim provjerenim radom u praksi.

Horizont BenzPOS Brošura

Features