Podrška

Financijsko poslovanje

Financijski modul unutar ERP sustava obuhvaća sve aspekte financijskog poslovanja organizacije. Ovaj modul igra ključnu ulogu u praćenju, upravljanju i izvještavanju o financijskim transakcijama, pružajući cjelovit pregled financijskog zdravlja tvrtke. Evo nekoliko ključnih aspekata financijskog modula u okviru ERP sustava:

  1. Računovodstvo: ERP sustavi omogućuju organizacijama praćenje svih financijskih transakcija putem funkcionalnosti računovodstva. Ovo uključuje vođenje knjiga, evidentiranje prihoda i rashoda te praćenje stanja na računima.
  2. Upravljanje troškovima: Financijski modul pomaže u praćenju svih vrsta troškova, uključujući materijalne, radne i administrativne troškove. To omogućuje organizacijama da identificiraju područja gdje se mogu smanjiti troškovi i poboljša profitabilnost.
  3. Plaćanja i naplate: ERP sustav pruža funkcionalnosti za upravljanje plaćanjima dobavljačima i naplatama od strane kupaca. Ovo uključuje automatsko generiranje računa, praćenje rokova plaćanja, upravljanje dugovanjima i praćenje likvidnosti.
  4. Bankovno poslovanje: Financijski modul često uključuje alate za praćenje bankovnih transakcija, konciliaciju izvoda, upravljanje bankovnim računima te praćenje depozita i pozajmica.
  5. Porezi i usklađenost: ERP sustav pomaže u praćenju i izvještavanju o poreznim obavezama, uključujući automatsko izračunavanje poreza, generiranje izvještaja o porezima te praćenje usklađenosti s lokalnim i međunarodnim poreznim zakonodavstvom.
  6. Izvještavanje: Financijski modul pruža alate za generiranje različitih financijskih izvještaja, uključujući bilance, izvještaje o dobiti i gubitku, novčane tokove i druge ključne analize. Ovo pomaže donositeljima odluka u boljem razumijevanju poslovanja tvrtke.
  7. Budžetiranje i planiranje: ERP sustav podržava proces budžetiranja i planiranja, omogućujući organizacijama stvaranje i praćenje financijskih planova te usporedbu stvarnih rezultata s planiranim.
  8. Analitika i poslovna inteligencija: Financijski modul često uključuje analitičke alate za dublje razumijevanje financijskih podataka i identifikaciju ključnih pokazatelja performansi (KPI-jeva).

Integracija financijskog modula unutar ERP sustava pruža organizacijama centralizirani pregled financijskih informacija, poboljšava preciznost izvještavanja i olakšava donošenje informiranih financijskih odluka. Ova cjelovita platforma pomaže u optimizaciji financijskih procesa i podržava dugoročnu financijsku strategiju tvrtke.

Horizont Financijsko poslovanje Brošura

Glavne značajke i posebnosti

Knjige ulaznih i izlaznih računa

Knjige ulaznih i izlaznih računa sa svim zakonski propisanim tipovima faktura, mogućnost uvoza e-računa, kontiranje, te dodavanje mjesta troška i poslovnica

Porezne evidencije

Automatsko kreiranje PDV obrasca i ostalih zakonom propisanih obrazaca, kao i posebne porezne evidencije, xml export u ePoreznu, JOPPD obrazac, OPZ-STAT-1 …

Uvoz podataka putem SEPA sustava

Omogućen uvoz izvoda putem SEPA datoteke i automatsko povezivanje sa otvorenim fakturama, te kreiranje izlaznih faktura direktno iz izvoda. Izrada platnih naloga iz knjige Ura, te kreiranje SEPA datoteke za bankovni platni promet

Veliki broj pregleda po partnerim i dokumentima

Pregledi stanja partnera i dokumenata, rekapitulacija obveza, saldo lista kupaca i dobavljača, saldo lista za kompenzacije, izvod otvorenih stavaka, podsjetnik za plaćanje, opomena, financijska kartica. Pregledi po vrstama dokumenata, mjestu troška, poslovnicama… Svi pregledi se mogu izvesti u Excel, Word i PDF i poslati partnerima putem e-maila direktno iz programa

Automatska knjiženja putem shema za knjiženje

Upis temeljnica i automatski uvoz temeljnica svih dokumenata iz robno-materijalnog i iz salda konti. Sva knjiženja se mogu po potrebi ispraviti i doknjižiti u samoj temeljnici. Iz temeljnica se kreira bilanca koja može biti po kontima, po mjestu troška, po poslovnicama, po mjestu troška i poslovnicama, bilanca uspjeha, bilanca uspjeha po mjestu troška, bilanca po partnerima…