Podrška

BPM-FMC – Sustav unutarnjih kontrola

Sustav unutarnjih kontrola je integralni dio upravljanja organizacijom i praksa koja pomaže u osiguravanju učinkovitosti, pouzdanosti financijskog izvještavanja, usklađenosti s propisima i postizanju ciljeva organizacije. Ovaj sustav obuhvaća politike, postupke, prakse i strukturu organizacije koja se koristi za zaštitu njenih resursa, osiguravanje točnosti financijskih izvještaja i osiguravanje usklađenosti s pravnim i regulatornim zahtjevima.

Sustav unutarnjih kontrola nije samo ključan za sprječavanje prijevara i nepravilnosti, već također pomaže organizaciji u postizanju njenih ciljeva, poboljšanju operativne učinkovitosti i usklađenosti s regulatornim zahtjevima. Ovaj sustav također može pružiti povjerenje dionicima, investitorima i drugim zainteresiranim stranama u stabilnost i pouzdanost organizacije.

Sustav unutarnjih kontrola je integralni dio upravljanja organizacijom i praksa koja pomaže u osiguravanju učinkovitosti, pouzdanosti financijskog izvještavanja, usklađenosti s propisima i postizanju ciljeva organizacije. Ovaj sustav obuhvaća politike, postupke, prakse i strukturu organizacije koja se koristi za zaštitu njenih resursa, osiguravanje točnosti financijskih izvještaja i osiguravanje usklađenosti s pravnim i regulatornim zahtjevima. Ključni elementi sustava unutarnjih kontrola uključuju sljedeće:

  1. Kontrolno okruženje: To uključuje ton na vrhu, etičke vrijednosti, integritet i etičko ponašanje menadžmenta te uspostavu organizacijske strukture i odgovornosti za unutarnje kontrole.
  2. Procjena rizika: Identifikacija, procjena i upravljanje rizicima koji bi mogli utjecati na postizanje ciljeva organizacije. Ovo uključuje analizu internih i eksternih čimbenika rizika kako bi se identificirale potencijalne prijetnje i prilike.
  3. Kontrolne aktivnosti: Implementacija politika, postupaka i praksi dizajniranih za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje pogrešaka i nepravilnosti. Ovo može uključivati ​​razne kontrole, kao što su odobrenja, revizije, usporedbe, fizičke kontrole i segregacija dužnosti.
  4. Informacijski sustavi i komunikacija: Osiguravanje pouzdanih informacijskih sustava i komunikacijskih kanala kako bi se osiguralo da su podaci točni, potpuni, relevantni i pravovremeni. Ovo uključuje i komunikaciju unutar organizacije i s vanjskim dionicima.
  5. Nadzor i praćenje: Redovito praćenje i procjena učinkovitosti sustava unutarnjih kontrola kako bi se osiguralo da su kontrole djelotvorne i da se identificiraju i rješavaju problemi i nedostaci. To može uključivati ​​internu reviziju, upravljanje rizicima, praćenje ključnih pokazatelja performansi i izvještavanje o nedostacima.

Sustav unutarnjih kontrola nije samo ključan za sprječavanje prijevara i nepravilnosti, već također pomaže organizaciji u postizanju njenih ciljeva, poboljšanju operativne učinkovitosti i usklađenosti s regulatornim zahtjevima. Ovaj sustav također može pružiti povjerenje dionicima, investitorima i drugim zainteresiranim stranama u stabilnost i pouzdanost organizacije.

Horizont BPM-FMC – Sustav unutarnjih kontrola Brošura

Posebnosti

Jednostavnost rada i preglednost podataka

Izrazito jednostavan rad operatera omogućava brzu implementaciju.

Mapa procesa

Stablasta i hijerarhijska struktura procesa, postupaka i aktivnosti omogućava korisniku jednostavno i brzo pronalaženje traženih podataka.

Registar rizika

Pregledan registar rizika uz ocjenjivanje učinka i vjerojatnosti nastanka sa detektiranjem odgovorne osobe i mjerama otklanjanja.