Podrška

GDPR – Zaštita osobnih podataka

GDPR – Zaštita osobnih podataka

GDPR (Opća uredba o zaštiti podataka) je zakon Europske unije koji regulira prikupljanje, obradu i zaštitu osobnih podataka građana EU. Uveden je 25. svibnja 2018. godine i zamijenio prethodne direktive o zaštiti podataka. Glavni cilj GDPR-a je osigurati veću kontrolu nad osobnim podacima građana te poboljšati sigurnost i privatnost tih podataka.

Općenito, GDPR je postavio nove standarde za zaštitu osobnih podataka, stvarajući okoliš u kojem se podaci smatraju važnim resursom koji treba pažljivo upravljati kako bi se zaštitila privatnost pojedinaca i osigurala sigurnost njihovih podataka.

GDPR (Opća uredba o zaštiti podataka) je zakon Europske unije koji regulira prikupljanje, obradu i zaštitu osobnih podataka građana EU. Uveden je 25. svibnja 2018. godine i zamijenio prethodne direktive o zaštiti podataka. Glavni cilj GDPR-a je osigurati veću kontrolu nad osobnim podacima građana te poboljšati sigurnost i privatnost tih podataka.

Evo nekoliko ključnih elemenata GDPR-a:

  1. Prošireni opseg primjene: GDPR se primjenjuje na sve organizacije koje prikupljaju ili obrađuju osobne podatke građana EU, bez obzira na to gdje se te organizacije nalaze. To znači da i tvrtke izvan EU moraju poštivati GDPR ako obrađuju podatke europskih građana.
  2. Osnažena prava pojedinaca: GDPR dodatno jača prava pojedinaca u vezi s njihovim osobnim podacima. To uključuje pravo na pristup podacima, pravo na ispravak netočnih podataka, pravo na brisanje podataka (poznato kao “pravo na zaborav”), pravo na prenosivost podataka i pravo na ograničenje obrade podataka.
  3. Principi zaštite podataka: GDPR uključuje niz principa koji organizacijama postavljaju smjernice za obradu osobnih podataka. Ti principi uključuju zahtjev za transparentnost u vezi s obradom podataka, minimiziranje podataka (tj. prikupljanje samo nužnih podataka), osiguranje točnosti podataka, ograničavanje svrhe obrade podataka te zahtjeve za sigurnost i integritet podataka.
  4. Povećane kazne: GDPR uvodi značajno veće kazne za organizacije koje krše odredbe o zaštiti podataka. Kazne mogu iznositi do 20 milijuna eura ili 4% globalnog godišnjeg prometa organizacije, ovisno o tome što je veće.
  5. Obavezno prijavljivanje povreda podataka: Organizacije su obavezne prijaviti povrede sigurnosti podataka nadzornom tijelu za zaštitu podataka u roku od 72 sata nakon što postanu svjesne povrede. Osim toga, u određenim slučajevima, organizacije također moraju obavijestiti pojedince čiji su podaci zahvaćeni povredom.
  6. DPO (Data Protection Officer): GDPR zahtijeva imenovanje DPO-a za organizacije koje provode sustavno i redovito praćenje podataka ili obrađuju osjetljive kategorije podataka u velikom obimu.
  7. Međunarodni prijenos podataka: GDPR postavlja stroge zahtjeve za prijenos osobnih podataka izvan EU, osiguravajući da se podaci prenose samo u zemlje s odgovarajućom razinom zaštite podataka ili uz primjenu odgovarajućih zaštitnih mjera.

Općenito, GDPR je postavio nove standarde za zaštitu osobnih podataka, stvarajući okoliš u kojem se podaci smatraju važnim resursom koji treba pažljivo upravljati kako bi se zaštitila privatnost pojedinaca i osigurala sigurnost njihovih podataka.

Horizont GDPR – Zaštita osobnih podataka Brošura

Features