Podrška

Inventura, ili modul za upravljanje inventurom, ključan je dio ERP sustava (Enterprise Resource Planning) koji se bavi praćenjem i upravljanjem zaliha unutar organizacije. Ovaj modul omogućuje tvrtkama učinkovito pratiti i kontrolirati količine proizvoda, sirovina ili resursa na raspolaganju te osigurava točnost podataka o zalihama. Evo nekoliko ključnih aspekata inventurnog modula u okviru ERP sustava:

  1. Praćenje zalihama u stvarnom vremenu: ERP sustav omogućuje organizacijama da prate količine zaliha u stvarnom vremenu, čime se minimizira rizik od nesklada i omogućuje brže i preciznije upravljanje resursima.
  2. Optimizacija razina zaliha: Modul za inventuru pomaže u postizanju ravnoteže između dostupnosti proizvoda i minimalnih zaliha kako bi se smanjili troškovi skladištenja i izbjegle situacije s nedostatkom zaliha.
  3. Automatizacija praćenja promjena u zalihama: ERP sustav omogućuje automatizaciju procesa praćenja promjena u zalihama, bilo da se radi o dodavanju novih proizvoda, isporukama od dobavljača ili prodaji proizvoda.
  4. Upravljanje serijskim brojevima i serijama: U nekim industrijama, posebno u proizvodnji ili distribuciji visokovrijednih proizvoda, važno je pratiti pojedinačne serije proizvoda ili njihove serijske brojeve. ERP sustavi omogućuju praćenje ovih informacija kako bi se osigurala transparentnost i sigurnost u lancu opskrbe.
  5. Pratiti datum isteka i kvalitetu proizvoda: Za organizacije koje rade s proizvodima s ograničenim rokom trajanja ili specifičnim zahtjevima kvalitete, ERP sustavi omogućuju praćenje datuma isteka i kvalitete proizvoda, pomažući u sprječavanju gubitaka i osiguranju usklađenosti.
  6. Integracija s drugim modulima: Inventurni modul često se integrira s drugim dijelovima ERP sustava, kao što su nabava, prodaja i proizvodnja. Ova integracija pomaže u usklađivanju svih dijelova lanca opskrbe i olakšava praćenje kretanja resursa unutar organizacije.
  7. Analitika i izvještavanje o zalihama: ERP sustavi pružaju analitičke alate i izvještavanje o zalihama kako bi organizacijama omogućili bolje razumijevanje troškova zaliha, brže donošenje odluka i optimizaciju procesa upravljanja zalihama.

Kroz učinkovito upravljanje inventurom, tvrtke mogu postići veću točnost u praćenju zaliha, smanjiti gubitke, optimizirati procese i poboljšati cjelokupno upravljanje lancem opskrbe.

Horizont Inventura Brošura

Glavne značajke i posebnosti

Izrada inventure putem mobilne aplikacije
Automatsko kreiranje viškova i manjkova
Mogućnost kreiranje inventure po sektorima