Podrška

Nabava rezervnih dijelova

Automatizirana nabava rezervnih dijelova od raznih dobavljača sa ažuriranjem cijena i dostupnosti te kreiranjem ulaznih dokumenata kako bi maksimalno uštedjeli vaše vrijeme i smanjili mogućnost pogreške.

Nabava rezervnih dijelova u automotive industriji zahtijeva sofisticirani sustav za upravljanje nabavom. To uključuje ERP (Enterprise Resource Planning) sustav ili specijalizirano softversko rješenje za upravljanje lancem opskrbe. Naš sustav omogućuje automatsko praćenje zaliha, upravljanje narudžbama, integraciju s dobavljačima i praćenje kvalitete dijelova. Također omogućuje analizu troškova nabave, optimizaciju zaliha i predviđanje potreba za dijelovima kako bi se osiguralo kontinuirano funkcioniranje prodaje i usluga servisiranja vozila. Integracija s drugim dijelovima poslovnog sustava omogućuje sveobuhvatan uvid u procese nabave i optimizaciju operativnih performansi.

Horizont Nabava rezervnih dijelova Brošura

Features