Podrška

Nabava vozila-letjelica-plovila

Nabava vozila/plovila/letjelica  je modul za napredno praćenje procesa nabave od narudžbe kupca do zaprimanja na zalihu.

Nabava vozila/plovila/letjelica je ključna funkcija u organizacijama koja obuhvaća proces pronalaženja, pregovaranja i nabave novih vozila/plovila/letjelica kako bi se osiguralo da organizacija ima potrebna sredstva za svoje poslovne potrebe.

Planiranje nabave vozila/plovila/letjelica uključuje analizu trenutačnih i budućih potreba organizacije, proračunavanje troškova, definiranje zahtjeva i identifikaciju najpogodnijih vozila/plovila/letjelica za zadovoljenje tih potreba.

Pregovaranje s dobavljačima vozila igra ključnu ulogu u osiguravanju optimalnih uvjeta nabave, uključujući cijenu, uvjete isporuke, garancije i uvjete plaćanja.

Proces nabave vozila/plovila/letjelica uključuje izradu i potpisivanje ugovora s dobavljačima, provjeru kvalitete istih pri isporuci te njihovo evidentiranje i upis u inventar organizacije.

Praćenje troškova nabave, performansi i njihovog životnog ciklusa važan je dio funkcije nabave  kako bi se osiguralo da organizacija postiže njezine zacrtane poslovne ciljeve.

Horizont Nabava vozila-letjelica-plovila Brošura

Features