Podrška

Servisno poslovanje

Servisno poslovanje unutar ERP sustava obuhvaća različite aktivnosti vezane uz pružanje usluga, održavanje, podršku korisnicima i slične procese. Ovaj modul pomaže organizacijama da učinkovito upravljaju svojim servisnim operacijama, od praćenja radnih naloga do upravljanja resursima i održavanja kontakta s klijentima. Evo nekoliko ključnih aspekata servisnog poslovanja unutar ERP sustava:

  1. Upravljanje radnim nalozima: ERP sustav omogućuje stvaranje, dodjelu i praćenje radnih naloga za servisne tehničare. Ove informacije uključuju detalje o zadacima, vremenskim okvirima, potrebnim resursima i drugim relevantnim podacima.
  2. Planiranje resursa: Modul za servisno poslovanje pomaže u planiranju resursa, uključujući radnu snagu, opremu, alate i materijale potrebne za obavljanje servisnih aktivnosti. Ova funkcionalnost pomaže u optimizaciji rasporeda i smanjenju vremena potrebnog za izvršenje zadataka.
  3. Praćenje inventara za servisne potrebe: ERP sustavi omogućuju praćenje zaliha i materijala potrebnih za obavljanje servisnih aktivnosti. To uključuje praćenje potrošnje materijala, naručivanje rezervnih dijelova i upravljanje zalihama.
  4. Podrška korisnicima i rješavanje problema: Sustav omogućuje praćenje povratnih informacija od korisnika, praćenje rješavanja problema te osigurava da su sve informacije dostupne i pravodobne.
  5. Upravljanje ugovorima za održavanje: Za tvrtke koje pružaju usluge održavanja, ERP sustavi omogućuju praćenje ugovora za održavanje, uključujući uvjete, rokove, troškove i obveznosti.
  6. Planiranje preventivnog održavanja: ERP sustavi često sadrže alate za planiranje preventivnog održavanja kako bi se smanjila potreba za hitnim intervencijama i povećala pouzdanost opreme.
  7. Fakturiranje usluga: Integracija s modulom za financije omogućuje jednostavno fakturiranje pruženih usluga, praćenje troškova rada i materijala te stvaranje relevantnih financijskih izvještaja.
  8. Izvještavanje o performansama: ERP sustavi pružaju alate za praćenje ključnih performansi servisnog poslovanja, poput vremena odziva, zadovoljstva korisnika i učinkovitosti tehničara.

Ukupno, servisni modul ERP sustava omogućuje organizacijama pružanje visokokvalitetnih usluga, poboljšava efikasnost operacija i jača odnose s klijentima, čime se stvara konkurentska prednost na tržištu.

Horizont Servisno poslovanje Brošura

Glavne značajke i posebnosti

Mogućnost modeliranja atributa u zavisnosti o vrsti objekta servisa
Povijest klijenata i objekta servisiranja

.

Generiranje otpremnice ili računa iz servisnog naloga