Podrška

MS – Sustavi upravljanja

Sustavi upravljanja su strukturirani okviri, procesi i prakse koji se koriste za vođenje organizacije ili pojedinca prema postavljenim ciljevima. Ovi sustavi mogu obuhvaćati različite aspekte upravljanja, uključujući kvalitetu, okoliš, sigurnost, informacijsku sigurnost, energiju, kontinuitet poslovanja i druge. Ključni cilj sustava upravljanja je postići učinkovito vođenje organizacije ili procesa te osigurati postizanje zadanih ciljeva.

Ovi su sustavi upravljanja često integrirani u organizacijama kako bi se osiguralo sveobuhvatno vođenje procesa i postizanje zadanih ciljeva. Integrirani sustavi upravljanja omogućuju organizacijama učinkovitije korištenje resursa, smanjenje troškova, poboljšanje performansi i osiguranje usklađenosti s regulatornim zahtjevima.

Sustavi upravljanja su strukturirani okviri, procesi i prakse koji se koriste za vođenje organizacije ili pojedinca prema postavljenim ciljevima. Ovi sustavi mogu obuhvaćati različite aspekte upravljanja, uključujući kvalitetu, okoliš, sigurnost, informacijsku sigurnost, energiju, kontinuitet poslovanja i druge. Ključni cilj sustava upravljanja je postići učinkovito vođenje organizacije ili procesa te osigurati postizanje zadanih ciljeva.

Evo nekoliko primjera sustava upravljanja:

  1. Sustav upravljanja kvalitetom (QMS): Fokusira se na osiguravanje kvalitete proizvoda ili usluga organizacije. Najpoznatiji standard u ovom području je ISO 9001.
  2. Sustav upravljanja okolišem (EMS): Ovaj sustav upravljanja usredotočen je na identifikaciju i upravljanje utjecajem organizacije na okoliš. Primjer standarda u ovom području je ISO 14001.
  3. Sustav upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja na radu (OH&S): Fokusira se na identifikaciju i upravljanje rizicima vezanim uz sigurnost i zdravlje na radu. Primjer standarda je ISO 45001.
  4. Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću (ISMS): Ovaj sustav upravljanja usredotočen je na zaštitu informacija od neovlaštenog pristupa, otkrivanje sigurnosnih propusta te osiguravanje kontinuiteta poslovanja. Primjer standarda je ISO 27001.
  5. Sustav upravljanja energijom (EnMS): Ovaj sustav upravljanja usredotočen je na upravljanje potrošnjom energije i poboljšanje energetske učinkovitosti organizacije. Primjer standarda je ISO 50001.
  6. Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja (BCMS): Ovaj sustav upravljanja usredotočen je na planiranje i osiguravanje kontinuiteta poslovanja u slučaju izvanrednih situacija ili kriznih situacija. Primjer standarda je ISO 22301.

Ovi su sustavi upravljanja često integrirani u organizacijama kako bi se osiguralo sveobuhvatno vođenje procesa i postizanje zadanih ciljeva. Integrirani sustavi upravljanja omogućuju organizacijama učinkovitije korištenje resursa, smanjenje troškova, poboljšanje performansi i osiguranje usklađenosti s regulatornim zahtjevima.

Horizont MS – Sustavi upravljanja Brošura

Features