Podrška

Komore – Udruge – Sindikati

Kompletno rješenje za sve vrste komora, udruga i sindikata kroz module za članstvo, članarina, događaje, licenciranje i edukaciju.

Horizont Komore – Udruge – Sindikati Brošura

Features