Podrška

Biro CRM&DMS

Biro CRM&DMS je dio ERP sustava koji omogućuje upravljanje klijentima, dokumentima i projektima te poboljšava internu komunikaciju organizacije.

  1. Upravljanje dokumentima: Sustav omogućuje praćenje, organizaciju i pohranu svih vrsta dokumenata, uključujući ugovore, račune, izvještaje, i druge administrativne materijale.
  2. Upravljanje zadacima i kalendarom: Pruža alate za praćenje i dodjelu zadataka, vođenje kalendara s rokovima, sastancima i drugim događajima.
  3. Korespondencija i komunikacija: Omogućuje praćenje komunikacije unutar organizacije, uključujući e-poštu, bilješke, i druge oblike komunikacije.
  4. Upravljanje sastancima: Pruža funkcionalnosti za planiranje, praćenje i dokumentiranje sastanaka unutar organizacije.
  5. Upravljanje projektima: Ako biro poslovanje uključuje i upravljanje projektima, ERP sustav može sadržavati modul koji podržava praćenje i upravljanje projektima, uključujući proračune, zadatke i rokove.
  6. Izvještavanje i analitika: Pruža alate za generiranje različitih izvještaja i analiza povezanih s administrativnim poslovanjem, omogućujući bolje razumijevanje učinkovitosti i potrebama uredskih procesa.
  7. Sigurnost podataka: Osigurava sigurnost podataka i pristup informacijama prema različitim razinama ovlaštenja kako bi se osiguralo poštivanje pravila o privatnosti i zaštiti povjerljivih informacija.
  8. Integracija s drugim modulima: Biro poslovanje često je povezano s drugim dijelovima ERP sustava, poput financija, ljudskih resursa i nabave, kako bi se osigurala integrirana poslovna platforma.

U suštini, modul za upravljanje uredom unutar ERP sustava pomaže organizaciji da učinkovito upravlja administrativnim zadacima, poboljšava koordinaciju među zaposlenicima i pruža bolju preglednost nad operacijama ureda. Ovo može značajno doprinijeti povećanju učinkovitosti i organiziranosti unutar organizacije.

Horizont Biro CRM&DMS Brošura

Glavne značajke i posebnosti

Stablasti prikaz svih kontakata kao i sve poslovne događaje klijenata
Kreiranje predmeta i praćenje prema statusima
Mogućnost atributnog praćenja svih parametara