Podrška

B2C programsko rješenje za prodaju asortimana  putem Interneta povezan sa zalihom u realnom vremenu i omogućava korisnicima da pregledavaju proizvode, dodaju ih u košaricu, obavljaju plaćanje i druge aktivnosti kao što su praćenje narudžbi ili kontaktiranje korisničke podrške.

B2C programsko rješenje za prodaju asortimana  putem Interneta povezan sa zalihom u realnom vremenu i omogućava korisnicima da pregledavaju proizvode, dodaju ih u košaricu, obavljaju plaćanje i obavljaju druge aktivnosti kao što su praćenje narudžbi ili kontaktiranje korisničke podrške.

Horizont WEB Shop Brošura

Features