Podrška

WMS&Inventura

Praćenje i optimiziranje zalihe putem lokacija i pozicija, olakšava rad skladišnim djelatnicima i skraćuje potrebno vrijeme u pronalaženju robe.

Warehouse Management System (WMS) sustavi su ključni alati u upravljanju skladištem, pružajući funkcionalnosti za praćenje, upravljanje i optimizaciju inventara. Ovi sustavi omogućuju automatizaciju procesa inventure putem tehnologija poput bar-kodova, RFID-a ili bežičnih skenera, čime se smanjuje mogućnost pogrešaka i povećava točnost podataka. Integracija WMS sustava s drugim poslovnim sustavima omogućuje sinkronizaciju podataka o inventaru s drugim operativnim procesima, poput narudžbi i isporuke. Napredne analitičke mogućnosti WMS sustava pružaju uvid u performanse skladišta, omogućujući identifikaciju trendova, optimizaciju rasporeda i poboljšanje učinkovitosti inventurnih procesa. Redovita provjera i revizija inventara ključne su za održavanje točnosti podataka i sprječavanje gubitaka ili neusklađenosti.

Horizont WMS&Inventura Brošura

Features