Podrška

Zadaci

Upravljanje zadacima unutar organizacije putem grupa i statusa. Više nećete zaboraviti izvršiti svoje radne zadatke te ćete imati uvid u statuse zadataka vas i vaše grupe.

Horizont Zadaci Brošura

Features